Hem

NATUREN I FOKUS


Kunskap och ansvar – hög kvalitet till lågt pris.

Bred kunskap inom ekologi och naturvård

Lång erfarenhet av inventeringar av arter och miljöer

Hög kvalitet och kunden i fokus

VI UTFÖR


Inventeringar av arter och naturmiljöer

Kommunala naturvårdsplaner

Bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Inventering av tätortsnära natur

Rådgivning i skötselfrågor

Naturvärdesbedömningar och konsekvensutredningar för arbetsföretag

Naturvärdesbedömningar av skog

Skötselplaner för naturreservat

Kurser och föredrag inom natur och ekologi

VI SAMARBETAR MED


 • Naturföretaget
 • Adoxa Naturvård
 • Håkan Elmqvist
 • Lars Norén
 • Raul Vicente

 • Fennicus Natur
 • Xylita
 • Sofie Wikberg
 • Jan Gustafsson
 • Hans-Erik Wanntorp
 • Kristina Stenmarck

NYKÖPINGS FLORA

KÖP MIN SENASTE BOK

Boken är på drygt 300 sidor, är rikt illustrerad, visar mer än 1500 arters utbredning i ett botaniskt mycket intressant område. 25 botaniska smultronställen presenteras. Boken visar på floran i ett stadsnära område i en tid då vår flora förändras i en rasande fart!


Vill du köpa denna bok? Priset är 100 kr, inkl. moms. Kontakta oss via email eller via vårt kontaktformulär