Hem

NATUREN I FOKUS


Kunskap och ansvar – hög kvalitet till lågt pris.

Bred kunskap inom ekologi och naturvård

Lång erfarenhet av inventeringar av arter och miljöer

Hög kvalitet och kunden i fokus

VI UTFÖR


Inventeringar av arter och naturmiljöer

Kommunala naturvårdsplaner

Bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Inventering av tätortsnära natur

Rådgivning i skötselfrågor

Konsekvensutredningar för arbetsföretag

Naturvärdesbedömningar av skog

Skötselplaner för naturreservat

Kurser och föredrag inom natur och ekologi

VI SAMARBETAR MED


  • Naturföretaget
  • Adoxa Naturvård
  • Håkan Elmqvist
  • Lars Norén
  • Raul Vicente

  • Fennicus Natur
  • Xylita
  • Sofie Wikberg
  • Jan Gustafsson
  • Hans-Erik Wanntorp

NYKÖPINGS FLORA

KÖP MIN SENASTE BOK

Boken är på drygt 300 sidor, är rikt illustrerad, visar mer än 1500 arters utbredning i ett botaniskt mycket intressant område. 25 botaniska smultronställen presenteras. Boken visar på floran i ett stadsnära område i en tid då vår flora förändras i en rasande fart!


Vill du köpa denna bok? Priset är 100 kr, inkl. moms. Kontakta oss via email eller via vårt kontaktformulär